• Trafikksikker barnehage

    Fra Juni 2022 ble vi godkjent som trafikksikker bhg. Det innebærer et ekstra ansvar for å påse at barna får opplæring i trafikksikkerhet, at barnehagen driver trafikksikkert arbeid, og et ekstra ansvar for trafikksikkerhet i nærmiljøet. Vi gir beskjed dersom vi ser at barna ikke blir tilstrekkelig sikret, og vi har trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.

  • Barnas trafikklubb

    Sjekk ut nettsiden til Barnas Trafikklubb her:

    https://www.barnastrafikklubb.no/

Brosjyre del 1

Brosjyre del 2